Tanım:  estetik hipokondri, dermatolojik hipokondri, vücudun utancını saplantı. Sigmund Freud, burnu için endişe duyan Kurtların Adamı’nda onu tarif etti. İçinde hasta, gerçek bir kusur (madde ile) veya hayali (madde olmadan) için aşırı bir endişe göstermektedir. Vücudun bu kısmı özne tarafından çok estetik değil deforme olarak yaşar. Normalde vücut kısmı genellikle saç, göğüsler, cinsel organlar ve burundır. Art arda veya aynı anda birkaç etkilenen taraf olabilir. Hasta bu hatayı düzeltmek için kendi kendine cerrahi gibi aşırı önlemlere bile ulaşabilmek için birçok cerrahi müdahaleye maruz kalabilir. Bu inanç, ICD-10’a göre DSM-IV-TR’ye veya bir hipokondriak bozukluğa göre, somatik bir sanrısal bozukluğun bir parçasını ya da aşırı tahmin edilen fikir karakterinin bir parçasını oluşturarak, sonra bir vücut dismorfik bozukluğunun bir parçasını oluşturan sanrısal bir karaktere sahip olabilir.

Hayatımızın bir döneminde, bazı bedensel bir kusurdan rahatsız olmuş veya vücudumuzun bir kısmı tarafından takdir edilmediğimiz için boğulmuş olabiliriz. Fakat … küçük bir kompleks saf bir saplantı haline geldiğinde ne olur?
Dismorfofobi, somatoform bozukluklarla çerçevelenmiş, vücut dismorfik bozukluğu olarak bilinen şeyin adıdır. Kelimenin tam anlamıyla, kişinin vücudunun bir kısmının fobisi veya abartılı reddidir.

Kusursuz bir imge istemek, psikolojik bir bozukluğa sahip olmak anlamına gelmez, ancak bedene duyulan kaygı ve onunla ilgili memnuniyetsizlik gerçeğe uymadığında, zihni aşırı değerli fikirler şeklinde ve sıkıntıya maruz bırakarak, olumsuz yönde müdahale ederek günlük yaşam, o zaman klinik bir problem haline gelebilir.

Bu nedenle, bir süredir beden dismorfik bozukluğunu veya dismorfofobiyi incelemeye başlamış olmamız garip değildir, ancak dönem 1886’da Morselli tarafından zaten tanımlanmış ve 20. yüzyılın ilk yıllarında farklı metinlerde yer almıştır. [cfr. Berrios ve Kan, 1996). Aslında, sivilce, gözlük, deforme olmuş dişler, çıkıntılı kulaklar, kısa boy, kellik, büyük burun vb.

Bütün bu kaygılar, bir dereceye kadar normal ve ergenlik döneminde tam bir güçle ortaya çıkıyor. Ancak, zaman içinde küçülmekten, artmaktan veya kalmaktan, büyük bir rahatsızlık üretmekten ve normal bir yaşamın gerçekleşmesini engellemekten uzak, bedenin ve fiziksel görünümün “kusurları” ile ilgili kaygılarının olduğu bir grup insan var. İşte o zaman bedende dismorfik bozukluktan söz edebilirsin. Her neyse, beden imajı için endişe olarak anlaşılan dismorfobi, şizofreni, anoreksiya nervoza, obezite, bulimya, sosyal fobi, obsesif-kompulsif frastomiler gibi farklı klinik tablolarda bulunan bir semptom olabilir, depresyon vb. (Birtchnell, 1988, Neziroğlu ve Yaryura-Tobias, 1997), ancak kendi içinde de bir bozukluk olabilir. Bu makalede, bu son duruma atıfta bulunulmuştur.

Dismorfofobi: Tam olarak ne içeriyor?
Beden imgesinin bozulma probleminden bahsediyoruz, bu nedenle semptomlar konunun fiziksel yönünün belirli bir bölümünü saplantı ile ilgili.

Acı çeken kişi, gerçek veya hayal edilmiş olsa da, sürekli ve aşırı derecede endişe duyuyorsa, bazı fiziksel kusurlarla ilgilidir. Eğer böyle bir fiziksel kusur gerçekte mevcutsa, yaşanan endişe düzeyleri çok abartıdır, çünkü abartılı bir şekilde algılarlar ve önemli duygusal problemlere veya sosyal izolasyona sahip olabilirler. Yeme bozukluklarıyla (anoreksiyada olduğu gibi) veya cinsel kimliğe (kişinin kendi vücudunun, özellikle de üreme organlarının reddedilmesini içeren) ilişkin kişisel imaj sorununa atıfta bulunmadığımızı belirtmek önemlidir.

HASTALIĞIN KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

DSM-IV’e (Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994) göre vücut dismorfik bozukluğu, var olmayan veya çok az önemi olmayan “bedensel bir kusur” ile aşırı derecede meşgul olmak olarak tanımlanabilir (Tablo 1). Bu endişe abartılıyor, rahatsızlık veriyor ve konunun günlük yaşamına ciddi şekilde müdahale ediyor, kişilerarası ilişkileri zorlaştırıyor.

İnatçı bir şekilde çoğu insan tarafından paylaşılmayan bir takdirine bağlı kalan bu rahatsızlığı olan insanlar, başkalarının iddia ettiği fiziksel kusuru gerçekleştireceklerinden, suçluluk ve utanç duyguları göstereceklerinden, tekrar tekrar endişe duyduklarından, abartıldığından korkuyorlar. ya da çılgınca, sosyal durumlardan ve vücudun maruz kalmasından kaçının, ritüelleriniz olsun ve tekrar tekrar tıbbi ve kozmetik tedavi talep edin. En sık karşılaşılan kaygılar arasında erkeklerde penisin büyüklüğüyle ilgili kaygılar bulunmaktadır.
Diğer klinik tablolarda olduğu gibi, belirtiler, özellikle hasta “kusurun” görselleştirildiği veya yorumlandığı durumlarla karşılaştığında vurgulandığı üç yanıt düzeyinde ortaya çıkar (Rosen, 1995) (Tablo 3). . Kaçınma davranışları sosyal durumlardan kaçınma anlamına gelebilir, aynı zamanda penisin aynadaki görüntüsünden kaçınmak veya başkalarının önünde (örneğin bir spor salonunda) kıyafet değiştirmeyi reddetmek anlamına da gelebilir. Bu kaçınma, hasta evde kilitlendiğinde ya da kısmi, kamuflaj davranışlarını benimsediğinde (bazı geniş giysiler, dar pantolonlardan kaçının, cinsel organları örten bir kazak …) başkalarının varlığında tamamlayabilir.
Kaçınılma, en ciddi vakalarda aşırı toplumsal izolasyona neden olabilir, cinsel ilişkiden kaçınır, hatta bekarlık mastürbasyondan kaçınır; Hastayı intihar girişimlerine bile götürebilir.

Bu bağlamda, aynanın önünde vücudun tekrar tekrar muayenesi gibi, hiç kimsenin cinsel organların hacmini görsel olarak fark edemediğini kanıtlayan ve güven verici davranışlarla ilgili güven verici davranışlar gibi kontrol ritüelleri de ortaya çıkabilir. diğerleri. Tüm bunlar, kusurun olası görünürlüğüne neden olan endişeyi kontrol etmeyi amaçlar.
Hastalığın diğer davranışsal sonuçları, üreme organlarının büyüklüğü ile karmaşıklaştığı hissi nedeniyle veya erkek cinsel organının varlığı nedeniyle kozmetik, cerrahi, dermatolojik tedavilerin başlaması veya transseksüelliği olan ayırıcı bir tanı koymak zorunda kalacağız.
Bilişsel seviyede farklı değişiklikler görünebilir.

Vücut dismorfik bozukluğunda değişmiş cevap seviyeleri
Seviyeler Psikofizyolojik Yanıtlar: Otonom Sinir Sistemi Yanıtları (ter, titreme, solunum güçlüğü vb.).
Davranışsal: Kaçınma ve kamuflaj davranışları. Doğrulama ve güvencenin ritüelleri.
Bilişsel: Kaçınma ve kamuflaj davranışları. Doğrulama ve güvencenin ritüelleri.
Kaygılar. Algısal çarpıtmalar Mantıksız inançlar Diğerleriyle karşılaştırır.
Beden imajında ​​algısal çarpıtmalar veya cinsel organlarının bu durumda ortaya çıkabilir. Kişi, kusurun varlığına, ya penisin büyüklüğüne veya şekline veya dişi hissetme durumunda onun varlığına ikna olur.
Fiziksel görünüm için derin bir hor görmeye ve nihayetinde benlik saygısı eksikliğine yol açabilecek beden hakkında olumsuz kişisel sözsüzleşmeler. Bu irrasyonel inançlar, kusurun sevilmenin veya takdir edilmenin imkansızlığının bir kanıtı, hatta cinsel ilişkilerde bir zayıflık veya yetersizlik örneği olduğunun kanıtıdır.

Bu şekilde, bir fikrin aşırı yoğunluğundan, süresinden ve sıklığından haberdar olan, örneğin hastanın aşırı derecede küçük bir penise sahip olduğunu veya çok kavisli bir penis olduğunu düşünen hastalar vardır. Bazı hastaların başlangıçta gerçek bir olayı, örneğin bir mikro penisin veya küçük bir penisin varlığını abarttığı veya ayrıca kavisli bir penise sahip olma veya Peyronie hastalığından muzdarip olma ihtimalinin olduğu, ancak bir olayla yüzleşmenin bir yolu olduğu doğrudur. Bir olayın sürekli olarak gözlemlenmesi, olayı erkek için ciddi bir soruna ve müteakip olayın takıntısına dönüştürür.

Bu nedenle abartı, [patolojik kaygı] hakkında düşünmeyi bırakamadıklarını söyler. Diğer hastalarda, endişe aşırı tahmin edilmiş bir fikre sahiptir: konuyla iç içedir, yaşamında merkezi bir yere sahiptir ve büyük bir duygusal yüke sahiptir. Yani, hayatının normal performansı için geçersiz hale geliyor.

Son olarak, hastalar kesinlikle kusurun gerçek varlığına ikna olmuşlardır. Bu gibi durumlarda, bunlar çılgınca fikirlerdir (çılgınca dismorfofobi veya somatik tip sanrı bozukluğu.) Dramatik vakalarda, hasta öz amputasyonunu uzatabilir ya da yağlar, sıvı silikonlar gibi farklı maddeleri enjekte ederek penisin fazla düzeltilmesine neden olabilir. üyenin boyutunu artırmak için.
İlişkili psikopatoloji ve tedaviye yanıt açısından delirik ve delirik olmayan dismorfobi arasında niteliksel bir fark yoktur.

Tek ayırt edici özellik, ilk durumda daha da vurgulanan bozukluğun ciddiyetidir.
Hastalık genellikle ergenlik döneminde, 15 ila 20 yıl arasında başlar ve kronik bir seyir gösterir. Terapötik yardım talebi genellikle talebin bozukluğun kendisinden ziyade üretilen psikopatolojik komplikasyonlarla (depresyon, sosyal izolasyon vb.) Daha fazla ilgili olması özelliğiyle 10 ila 15 yıl sürer. Erken ve açık bir yardım arayışını zorlaştıran şey, kaygılarının içeriğinin yaşadığı suçluluk ve utançtır. Ailede ruhsal bozukluk öyküsü nadir değildir. Özellikle, depresyon, bağımlılık davranışları, psikozlar ve obsesif-kompulsif bozukluk birinci derece akrabalar arasında tanımlanmaktadır.

Öte yandan, vücut dismorfik bozukluğu ve diğer I ekseni klinik tabloları (sosyal fobi, depresyon, intihar girişimleri, obsesif-kompulsif bozukluk, madde kötüye kullanımı ve bir dereceye kadar psikoz ve davranış bozuklukları) arasında yüksek bir eşlik vardır. yemek) (Hollander, Cohen, Simeon, 1993, Phillips, Atala ve Albertini, 1995, Wilhem, Otto, Zucker ve Pollack, 1997) ve ayrıca II. Eksen (önleyici, obsesif-kompulsif, bağımlı ve sınır çizgisi kişilik bozukluğu) (Neziroğlu, McKay, Todaro ve Yaryura-Tobias, 1996). Daha genel olarak, içe dönüklük, düşük özgüven, aşırı duyarlılık ve kişisel güvensizlik de özelliklerdir.
Kozmetik cerrahi yapılan normal ve dismorfik hastalar arasında ayırıcı tanı koymak için bazı girişimlerde bulunulmuştur. İkincisi, daha fazla cerraha gitme ve birçok problem için ameliyat olma eğilimindedir. Özellikle, orantısız stres ve tekrarlanan endişe ve şikâyetin ve talebin belirsizliğinin yanı sıra irrasyonel veya büyülü beklentilerle karakterize edilirler. Ayrıca, duygusal ve kişilik problemleriyle birlikte, önceki operasyonların öyküsünü ve yaşamlarının tüm alanlarında büyük bir bozulma gösterirler (Birtchnell, 1988, Hollander ve Aronovitz, 1999, Neziroğlu ve Yaryura-Tobias, 1997).

PSİKOLOJİK TEDAVİ

Terapi için motivasyon: Bu bozukluğu olan hastalar genellikle dış görünümlerinin fiziksel değişimi için motive olurlar. Bu şekilde sık sık kılcal, dermatolojik, cerrahi, kilo verme tedavileri vb. Bununla birlikte, sorun, vücudun öznel deneyiminde olduğu gibi dış görünüşte pek değildir. Buna rağmen, hastalar psikolojik tedaviye çok isteksizdir, çünkü gerçek sorunun farkında olmamak için önerilen tek alternatif dış cephenin değiştirilmesidir.
Terapötik hedefler: Terapinin öncelikli amaçları şunlardır: Vücutla ilgili olumsuz kendi kendine sözelleşmelerin değiştirilmesi; irrasyonel varsayımların değişimi.

TIBBİ TEDAVİ

Penisin küçük bir boyutuna dair irrasyonel takıntının bir mikropenisin varlığına dayanması durumunda, önce ortamınızdan destek alarak haftada en az 2 seans bilişsel davranışçı tedavi ile başlamak için nihayet başarılı olmak şarttır. penis uzaması için tıbbi bir tedavi uygulayın, böylece hasta gerçekliğe ve bu durumda, gerçekten elde edilebilecek olan penis uzunluğuna ve elde edildikten sonra elde edilebilecek bir algı ile psikolojik tedavi üzerinde çalışmak zorunda kalacaktır. Penisinin uzunluğu normal erkek ortalamasına yerleştirildi.
Hem psikolojik hem de tıbbi tedaviler tamamlandığında, hasta, uzuvunun uzunluğunun nihayet normal olduğuna dikkat etmeli, ona istatistiksel tabloları göstererek, penisinin uzunluğunun normalleştirilmiş yüzdeye ait olduğunun altını çizmelidir.
Dismorfofobinin penis orijininin gerçek bir eğriliği varsa, penil eğriliğin düzeltilmesinden önce ilk olarak psikolojik tedaviyi başlatan aynı prosedür uygulanacaktır. Daha sonra hasta, diğer erkeklere kıyasla düz penisinin görselleştirilmesini izleyecekti.
Kullanılan terapötik prosedürler, fobilerin ve obsesif-kompulsif bozukluğun bilişsel-davranışsal tedavisinde kullanılanlara benzerdir (Rosen, 1997, Raich, Mora, Marroquín, Pulido ve Soler, 1997).
Sonuç olarak, günlük işleyişe olumsuz yönde etki eden alışkanlıkların değiştirilmesi, birinin görünümüne ve karşı karşıya kaldığı durumlara (aynaya bakmak, başkalarıyla ilgili vb.) Tolere etmeyi öğrenmek (genellikle, 1997).
Terapinin birinci bileşeni, hastaya problemle ilgili farklı yönleri hakkında verilen bilgidir. Böylece, bozukluğun nelerden oluştuğu ve özelliklerinin ne olduğu açıklanmaktadır.

andropenis gold premium set
androextender

Fiyatı 99 € ‘dan. Ücretsiz kargo

Pin It on Pinterest