Definice: estetická hypochondrie, dermatologická hypochondrie, posedlost hanbou těla. Sigmund Freud to popsal v Manu vlků, který projevil zájem o nos. Pacient v něm projevuje nadměrný zájem o skutečnou vadu (s hmotou) nebo imaginární (bez hmoty). Tato část těla je subjektem prožívána jako deformovaná, ne velmi estetická. Obvykle je součástí těla obvykle vlasy, prsa, genitálie, nos. Postupně nebo současně může být několik dotčených stran. Pacient může podstoupit několik chirurgických zákroků, aby tento defekt napravil, a to i při extrémních opatřeních, jako je samooperace. Tato víra může mít klamnou povahu, která je pak součástí somatické deluzní poruchy nebo nadhodnoceného charakteru myšlenky, která je podle ICD-10 nebo součástí hypofyzární poruchy, která je součástí DSM-IV-TR nebo hypochondrové poruchy.

V určitém čase v našich životech jsme mohli být obtěžováni nějakým fyzickým defektem nebo zahlceni nějakou částí našeho těla, kterou si nevážíme. Ale … co se stane, když se malý komplex stane čistou posedlostí?

Dysmorfofobie je název toho, co je známo jako tělesná dysmorfní porucha, která je rámována uvnitř somatoformních poruch. Doslova je to fobie nebo přehnané odmítnutí části těla.

Touha po dokonalém obrazu neznamená psychologickou poruchu, ale když se zájem o tělo a nespokojenost s ním neshoduje s realitou, zaujímá mysl s intenzitou a četností ve formě nadhodnocených myšlenek a vyvolává nepříjemné pocity, které negativně ovlivňují se mohou stát klinickým problémem.

Není tedy divné, že jsme již nějakou dobu začali studovat tělesnou dysmorfickou poruchu nebo dysmorfofobii, ačkoli termín byl již definován v roce 1886 Morsellim a citován v různých textech v prvních letech 20. století. [cfr. Berrios a Kan, 1996). Ve skutečnosti vždy byli lidé víceméně “komplexně” akné, brýlemi, deformovanými zuby, vyčnívajícími ušima, krátkou postavou, plešatostí, velkým nosem atd.
Všechny tyto obavy jsou do jisté míry normální a v adolescenci se objevují s plnou silou. Existuje však skupina lidí, u nichž se tyto obavy o „defekty“ těla a fyzického vzhledu zdaleka nezmenšují v čase, nezvyšují nebo nezůstávají, což vyvolává velké nepohodlí a zabraňuje běžnému životu. To je, když můžete správně mluvit o tělesné dysmorphic nepořádek. Dysmorfofobie, chápaná jako starost o tělesný obraz, může být příznakem přítomným na různých klinických obrazech, jako je schizofrenie, mentální anorexie, obezita, bulimie, sociální fobie, obsedantně kompulzivní frastomie, deprese atd. (Birtchnell, 1988, Neziroglu a Yaryura-Tobias, 1997), ale může to být také porucha sama o sobě. V tomto článku se odkazuje na tuto poslední podmínku.

Dysmorfofobie: z čeho přesně se skládá?

Mluvíme o problému zkreslení tělesného obrazu, proto jsou symptomy spojeny s posedlostí specifickou částí fyzického aspektu subjektu.
Osoba, která trpí, se cítí konstantní a nadměrná, se týká nějaké fyzické vady, ať už skutečné nebo představené. Pokud takový fyzický defekt existuje ve skutečnosti, úroveň prožívané úzkosti je přemrštěná, protože ji vnímá přehnaným způsobem a může mít významné emocionální problémy nebo sociální izolaci. Je důležité poukázat na to, že se nevztahujeme na problém sebepojetí související s poruchami příjmu potravy (jako v anorexii) nebo sexuální identitou (která zahrnuje odmítnutí vlastního těla, konkrétně genitálií).

KONCEPT A CHARAKTERISTIKY NEMOCI

Tělesná dysmorfní porucha může být definována podle DSM-IV (Americká psychiatrická asociace, 1994) jako nadměrná pozornost s “tělesnou vadou”, která neexistuje nebo má malý význam (tabulka 1). Tento zájem je přehnaný, vyvolává nepohodlí a vážně zasahuje do každodenního života subjektu, což komplikuje mezilidské vztahy.

andropenis gold premium set
androextender

Cena od € 99 / 2999 Kč. Doprava zdarma

Pin It on Pinterest