Dr. Eduardo Gómez de Diego är skaparen och ägaren till penile draganordningens aktiva patent. Han har också ett stort inflytande bland prestigefulla urologer som konsulterar honom om penilextraktbehandling.Under hela historien har människan varit bekymrad...

read more