שני האיברים הכי שנמדדו של הגוף האנושי לאורך ההיסטוריה היו האף והחולצה. האף, מונח ישר באמצע הפנים, הוא הדבר הראשון שנשקף לפנים, אבל מההסיבה לאובססיה לאורך הזין כשהוא לא בטווח הראייה כי הוא מוסתר בבגדים?מאז שאיש האלמורה כיסה את ערותו, בתחילה המטרה הייתה להגן עלינו מפני הק...

read more