Andropeyronie

 179,00

יישר את הפעילות שלך
Andropeyronie הוא התקן שניתן לתיקון עקמומיות הפין (מחלת פיירוני, עקמומיות מולדת, עקמומיות נרכשת ועוד).

אנדרופיירוני = 1 מרחיב הפין + 1 אנדרופרנס (למחלת פיירונל ́s) + 20 אנדרו-רוד + 6 אנדרו-שפופרת + 6 אנדרו-בנד + 2 טבעת אנדרו + חוברת הוראות + 5 מטליות + 1 תיק נסיעות

SKU: 2947 Category:

Description

כל קו המוצרים הרפואיים שלנו הגדלה גבריתו תוספת לפין יש להשתמש בהתקנים רק כאשר הפין במצב רפוי. אפשר להשתמש בהתקנים, בהתאם למודל, בין 4 ל – 9 שעות ביום, ולעשות הפסקות מתי שצריך. כל מודל פועל בהתאם לעקרון המתיחה אבל בדרכים שונות.

כאשר המטופל משתמש ב – Andropeyronie, הוא יכול לשלוט על כיוון המתיחה ולהפעיל כוח חזק יותר בניגוד לכיוון של העקמומיות. פעולה כזו תסייע לפין להתיישר בעד ל-50 אחוזים.

You may also like…

  • Androcomfort Kit

    Androcomfort Kit

     49,00

Pin It on Pinterest