Andropeyronie Comfort

 199,00

יישר את הפעילות שלך
Andropeyronie הוא התקן שניתן לתיקון עקמומיות הפין (מחלת פיירוני, עקמומיות מולדת, עקמומיות נרכשת ועוד).

אנדרופיירוני +אנדרוקומפורט קיט (חינם) =1 מרחיב הפין+ 1 אנדרופרנס (למחלת פיירונל ́s)+ 20 אנדרו-רוד+ 12 אנדרו-שפופרת+ 12 אנדרו-בנד+ 6 טבעת אנדרו+ חוברת הוראות+ בריאות מינית e-הספר+ 5 מטליות+ 1 תיק נסיעות

SKU: 4444 Category:

Description

כל קו המוצרים הרפואיים שלנו הגדלה גבריתו תוספת לפין יש להשתמש בהתקנים רק כאשר הפין במצב רפוי. אפשר להשתמש בהתקנים, בהתאם למודל, בין 4 ל – 9 שעות ביום, ולעשות הפסקות מתי שצריך. כל מודל פועל בהתאם לעקרון המתיחה אבל בדרכים שונות.

כאשר המטופל משתמש ב – Andropeyronie, הוא יכול לשלוט על כיוון המתיחה ולהפעיל כוח חזק יותר בניגוד לכיוון של העקמומיות. פעולה כזו תסייע לפין להתיישר בעד ל-50 אחוזים.

Pin It on Pinterest