ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων διέπουν μόνο τις αγορές προϊόντων που γίνονται απευθείας από την Andromedical S.L, μέσω της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των γραφείων ή των ιστοσελίδων της Andromedical S.L. Δεν είναι δυνατή η αξίωση για οποιαδήποτε αγορά πραγματοποιείται μέσω άλλου διανομέα παραγγελιών καναλιών.

ΤΙΜΗ
Η τιμή θα είναι εκείνη που δημοσιεύεται ανά πάσα στιγμή στις αντίστοιχες ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν από την Andromedical S.L. για κάθε χώρα. Η τιμή θα περιλαμβάνει φόρο, όταν ισχύει.

Η τιμολόγηση σε όλα τα προϊόντα δεν περιλαμβάνει πρόσθετους φόρους ή τιμολόγια που ενδέχεται να επιβληθούν από τη νομοθεσία ενός μεμονωμένου έθνους. Κάθε πρόσθετο κόστος αυτού του τύπου καταβάλλεται από τον αγοραστή του εν λόγω προϊόντος.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το προϊόν αποστέλλεται μόλις λάβει το 100% της πληρωμής από τους Andromedical, S.L. Οι μέθοδοι πληρωμής που γίνονται αποδεκτές για όλα τα προϊόντα και όλους τους προορισμούς είναι η πιστωτική κάρτα, η χρεωστική κάρτα και το Paypal.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης και η χρησιμοποιούμενη εταιρεία μεταφορών θα διαφέρουν ανάλογα με τον τελικό προορισμό.

ΗΠΑ-Καναδάς & Ευρώπη, ~ 4-9 ημέρες
Ασία-Ειρηνικός & Λατινική Αμερική, ~ 10-20 ημέρες

Κατά τη στιγμή της παράδοσης, το αντίστοιχο έγγραφο πρέπει να υπογραφεί για να επιβεβαιώσει την παραλαβή και αποδοχή της παράδοσης.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί εξωτερική ζημιά οποιουδήποτε προϊόντος, αυτό πρέπει να εξηγηθεί σωστά στο δελτίο παράδοσης και ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Andromedical S.L. εντός των επόμενων 14 ημερών μετά την ημερομηνία παράδοσης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Τα προϊόντα που προσφέρει η Andromedical S.L έχουν τις ακόλουθες εγγυήσεις:

Εγγύηση προϊόντος:
Τα προϊόντα της Andromedical κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας του τομέα υγείας που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε εγγύηση προϊόντων 1 έτους και εγγύηση προϊόντων 2 ετών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αυτή η περίοδος θα ξεκινήσει την ημέρα μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη.

Η εγγύηση των προϊόντων θα ισχύει μόνο εάν ο πελάτης έχει την αρχική απόδειξη τιμολογίου / πώλησης (αναφέροντας την ημερομηνία αγοράς και τον αύξοντα αριθμό), το ίδιο το προϊόν (εξαιρουμένων των αναλώσιμων ανταλλακτικών) και την αρχική συσκευασία.

Η εγγύηση του κατασκευαστή είναι άκυρη ως προς τα προϊόντα που έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από πρόσωπα διαφορετικά από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του κατασκευαστή ή που έχουν υποστεί κατάχρηση, αμέλεια ή ατύχημα στα χέρια του αγοραστή.

Παρομοίως, εξαιρούνται ρητά από το περιεχόμενο του αγορασθέντος προϊόντος και, ως εκ τούτου, από την εγγύησή του, τα τεμάχια αυτά είναι απαραίτητα για χρήση για τους ασθενείς των οποίων οι ανατομικές συνθήκες είναι υψηλότερες από το συνηθισμένο ή ότι ο χρόνος χρήσης τους καθιστά τον αγοραστή ανάγκη τους. Αυτά τα πρόσθετα συστατικά που είναι απαραίτητα για αυτούς τους ασθενείς πρέπει να αγοραστούν από τον αγοραστή, υποθέτοντας στον αγοραστή το κόστος των πρόσθετων εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με την Οδηγία 93/42 / ΕΟΚ σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 13485: 2003, ο αγοραστής θα πρέπει να στείλει αυτή την εγγύηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Andromedical SL, 6 Gran Vía , 4η, 28013 Μαδρίτη, Ισπανία

Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων:
Τα επεκτατικά προϊόντα της Andromedical SL κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας του ιατρικού τομέα, τα οποία επιτρέπουν στον πελάτη να προσφέρει μια περίοδο ακύρωσης σύμβασης 60 ημερών για να του επιστραφούν τα χρήματα που καταβλήθηκαν για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το προϊόν πρέπει να έχει επιστραφεί Andromedical SL.
Η περίοδος ακύρωσης ξεκινά από την ημέρα που ο τελικός πελάτης λαμβάνει την επέκταση που θέλει να επιστρέψει, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου.

Αυτή η εγγύηση θα ισχύει για τα πρόσθετα της Andromedical S.L. και μόνο όταν αγοράζονται απευθείας από τον κατασκευαστή, Andromedical S.L., μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών, στα γραφεία τους ή μέσω των ιστοσελίδων που ανήκουν στην AndromedicalSL.

Η παρούσα εγγύηση αποκλείει ρητά τα ανταλλακτικά που αγοράζονται είτε από κοινού είτε ξεχωριστά από το κύριο προϊόν.

Για να επιστραφεί η τιμή που πληρώνει ο πελάτης, η Andromedical S.L. (ταχυδρομική διεύθυνση: 6 Gran Vía, 4th, 28013 Μαδρίτη, Ισπανία), μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης (αναφέροντας την ημερομηνία αγοράς και τον αύξοντα αριθμό) και την ημερομηνία αποστολής του προϊόντος. αρχική συσκευασία. Αφού ελέγξει την κατάσταση του προϊόντος, η Andromedical θα προχωρήσει στην επιστροφή του ποσού στον πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Επίσης, το κόστος της συλλογής θα βαρύνει τον πελάτη.

Η περίοδος επιστροφής 30 ημερών θα ξεκινήσει την ημέρα που θα έχει παραληφθεί από την Andromedical S.L. το προϊόν, το τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης και η αρχική συσκευασία.

Η μέθοδος επιστροφής χρημάτων θα γίνει με τραπεζική μεταφορά εκτός αν η Andromedical S.L. έχει τα απαραίτητα τραπεζικά στοιχεία του πελάτη για να επιστρέψει τα χρήματα στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο σημείο αγοράς.

Οι αγορές που γίνονται μέσω διανομέων ή τρίτων πωλητών αποκλείονται ρητά από την προαναφερθείσα εγγύηση.

Η συνήθης περίοδος ακύρωσης 14 ημερών θα ισχύσει για τα υπόλοιπα προϊόντα της Andromedical S.L. στα οποία δεν ισχύει ρητά η εγγύηση που παρατείνεται εθελοντικά.

Τα έξοδα αποστολής επιστρέφονται μόνο σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής ή ελαττωματικών προϊόντων.

ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Πωλήσεων, αναγνωρίζετε και αναγνωρίζετε ότι γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά, τις μορφές, τις αντενδείξεις και τις προφυλάξεις που πρέπει να υιοθετήσετε για τη σωστή χρήση του προϊόντος.

Αναγνωρίζετε, αναγνωρίζετε και δηλώνετε ότι γνωρίζετε τις ακόλουθες ενδείξεις και την ύπαρξη κινδύνων για την υγεία, αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες.

Θα γίνει δεκτό ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχθεί τις ρήτρες που παρουσιάζονται και ότι έχετε πλήρη γνώση αυτών των ρητρών μέσω των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές από τη στιγμή που κάνετε την απόκτηση του προϊόντος. Παρομοίως, δίνετε συγκατάθεσή σας εντόνως σχετικά με τους κινδύνους κατάχρησης του αποκτηθέντος προϊόντος.

Το Andromedical® έχει καταχωρίσει το Andropenis® ως συσκευή Κατηγορίας ΙΙ στις Η.Π.Α. για να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή εξωτερικής σκληρότητας πέους που προορίζεται να δημιουργήσει ή να διατηρήσει επαρκή ακαμψία πέους για σεξουαλική επαφή. Το Andropenis® δεν εκκαθαρίζεται στις Η.Π.Α. ως εξής:

Μηχανικά αραιωτικά πένας
Βελτίωση πέους, όπως διεύρυνση του πέους
Θεραπεία ασθενειών ή καταστάσεων του πέους σε σχέση με την καμπυλότητα και άλλες παραμορφώσεις του πέους, π.χ., τη νόσο του Peyronie.
Η συσκευή δεν διατίθεται προς πώληση στις ΗΠΑ για τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

ΠΩΛΗΣΗ
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση χρησιμοποιημένων προϊόντων, για λόγους δημόσιας υγείας. Ο αγοραστής έχει προθεσμία επιστροφής χρημάτων για να αποτρέψει τη μεταπώληση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Η Andromedical είναι η μόνη εταιρεία που είναι εξουσιοδοτημένη να επεξεργάζεται τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Για όποια καταγγελία εναντίον της Andromedical S.L., το δικαστήριο της Μαδρίτης (Ισπανία, Ευρωπαϊκή Ένωση) θα θεωρηθεί αρμόδιο, παραδίδοντας τα τμήματα σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία μπορεί να ισχύει.

Pin It on Pinterest