Γενική Αποποίηση / FTC Γνωστοποίηση : Τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι ‘γενικά αναμενόμενα αποτελέσματα’ που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και οδηγίες της FTC (Federal Trade Commission, δλδ. Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου). Τυχόν αξιοσημείωτα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν βιώσει συγκεκριμένα άτομα προσδιορίζονται αναλόγως από τη σχετική επιστημονική μελέτη / κλινική έρευνα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο. Οι Δηλώσεις που γίνονται σε αυτό τον ιστότοπο δεν έχουν αξιολογηθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration). Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες του προϊόντος πριν τη χρήση. Όπως ισχύει και με τα άλλα προϊόντα, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ζητάτε πρώτα τη γνώμη του γιατρού σας εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν, κυρίως δε στην περίπτωση που πάσχετε από αλλεργίες, ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή, ή πάσχετε από κάποια σοβαρή ασθένεια / έχετε επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

DISCLAIMER

Andromedical is a certified European medical laboratory with Manufacturing License of medical devices number 5424-PS, holding several International Health Certifications, in order to prove the safety and effectiveness of its products. Andromedical also holds the CE mark for all of its products and has been certified with ISO certificates.

This site contains numerous testimonials of prominent urologist regarding the safety and effectiveness of the products. Said testimonials are endorsed by scientific studies carried on real patients using Andromedical´s products. Results of the products may vary depending on the patient.

Each claim made on this website regarding the products, is endorsed by several scientific studies carried on the said products, endorsing the safety and effectiveness of the products and its components.

CLAIM 1: “Effective Penis Enlargement” for Andropenis® is supported by:
In the scientific study of the Hospital SGB of the University of Turin (Italy) conducted by Dr. Gontero and published in the British Journal of Urology International (BJUI) in 2008 the conclusions were “The penile extender device provides an acceptable, minimally invasive method that can produce an effective and durable lengthening of the penis, both in the flaccid and in the stretched state.” You can watch the abstract study in PDF (the US National Library of Medicine ) and the whole study in the medical magazine BJUI.

CLAIM 2: “Durable Penis Enlargement” for Andropenis® is supported by:
In the scientific study of the Hospital SGB of the University of Turin (Italy) conducted by Dr. Gontero and published in the British Journal of Urology International (BJUI) in 2008 the conclusions were “The present study shows effective elongation of the penis after 6 months of treatment with a penile extender, and suggests that the results are maintained after an additional 6 months with no treatment.” You can watch the abstract study in PDF (the US National Library of Medicine) and the whole study in the medical magazine BJUI.

CLAIM 3: “Penis Enlargement in the flaccid and in the stretched state” for Andropenis® is supported by:
In the scientific study of the Hospital SGB of the University of Turin (Italy) conducted by Dr. Gontero and published in the British Journal of Urology International (BJUI) in 2008 the conclusions were “In conclusion, the penile extender device provides an acceptable, minimally invasive method that can produce an effective and durable lengthening of the penis, both in the flaccid and in the stretched state.” You can watch the abstract study in PDF(the US National Library of Medicine) and the whole study in the medical magazine BJUI.

CLAIM 4: “Penis Enlargement up to 4 cm (1.6″) in length” for Andropenis® is supported by:
In the scientific study of the Hospital GM of the University of Madrid (Spain) conducted by Dr. Moncada and published in the Journal of Sexual Medicine (JSM) in 2005 the conclusions were “Sustained treatment for 4 months with the penile stretching device provided an increase from 1 to 4 cms and an increase in girth of 0.5 to 1.5 cm.” You can watch the study in the medical magazine JSM page 16, and the study presented in 2007 in the American Urological Association congress (AUA).
In the scientific study of the Hospital SGB of the University of Turin (Italy) conducted by Dr. Gontero and published in the British Journal of Urology International (BJUI) in 2008 the conclusions were “After 6 months the mean gain in length was significant, meeting the goals of the effect size, at 2.3 and 1.7 cm for the flaccid and stretched penis, respectively.” You can watch the abstract study in PDF (the US National Library of Medicine) and the whole study in the medical magazine BJUI.

CLAIM 5: “Penis Enlargement up to 1,5 cm (0.6″) in girth” for Andropenis® is supported by:
In the scientific study of the Hospital GM of the University of Madrid (Spain) conducted by Dr. Moncada and published in the Journal of Sexual Medicine (JSM) in 2005 the conclusions were “Sustained treatment for 4 months with the penile stretching device provided an increase from 1 to 4 cms and an increase in girth of 0.5 to 1.5 cm.” You can watch the study in the medical magazine JSM page 16, and the study presented in 2007 in the American Urological Association Congress (AUA).
In the scientific study of the Hospital Renji of the University of Shanghai (China) conducted by Dr. Zheng Lee in 2005 the conclusions were “The penile perimeter also increased 1.8 cm in flaccid and 1.9 cm in erect” and “Penile extensor can tract the penis and make it larger in length and perimeter. And it was safe and no adverse effects”. You can watch the study.

CLAIM 6: “medically prescribed device for penis curvature correction (i.e. Peyronie’s Disease, Congenital Curvature, etc.)” for Andropeyronie is supported by:
In the scientific study of the Hospital SGB of the University of Turin (Italy) conducted by Dr. Gontero and published in Journal of Sexual Medicine (JSM) in 2009 the conclusions were “In our study population the penile extender produced improvement in penile curvature of little clinical significance but comparable to that achieved with other commonly used treatment modalities such as intralesional injections.” You can watch the abstract study inPubMed (the US National Library of Medicine ) and the whole study in the medical magazine JSM.

CLAIM 7: “Avoid penis shortening during urological post-surgery processes, due to penile retraction produced by scar creation” for Andropeyronie (Surgery Edition) is supported by:
In the scientific study of the Hospital GM of the University of Madrid (Spain) conducted by Dr. Moncada and published in the Journal of Sexual Medicine (JSM) in 2005 the conclusions were “Use of the penile extender device on an 8 to 12-hour daily regimen is an effective and safe way to minimize loss of penile length in patients operated for PD (Peyronie’s Desease).” You can watch the study in the medical magazine JSM.

CLAIM 8: “medically prescribed device suitable for men with micropenis, penises smaller than 3.15″ (8 cm)” for Andropenis® Mini is supported by:
In the scientific study of the Federal Agency on Public Health Services and Social Development Treatment of Moscow (Russia) conducted by Dr. Petrovich and published in the 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine. November 25-28, 2007, the conclusions were “After penis enlargement many patients with hypogonadism had an improvement of the social and professional functioning level that reflected in the expansion of social contacts range on the basis of a rising self-rating. The results received after use of conservative penis enlargement allow us to judge the efficiency of hormone replacement therapy in combination with the Andropenis® extender” You can watch the study published in the Congress ESSM.

Regarding the use of Andromedical products, the instructions manual of each product must be read before using the product. Always consult your doctor before using the products if you suffer from uncontrolled diabetes, genital herpes, sexually transmitted diseases, urethritis and acute cystitis, acute prostatitis, abdominal hernia, dermatitis, teticular cancer, lymphatic cancer, lymphoma, paraplegics and quadriplegics. Also, before executing treatments or for a diagnosis of any medical condition, consultation with a licensed health care professional is strongly recommended.

Regarding pills offered on this website, the statements and products shown have not been evaluated by the US Food and Drug Administration. This product is herbal and does not contain prescription ingredients. These pills are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Therefore, those seeking treatment for a specific disease should consult a qualified integrative physician prior to using our products if possible.

Claims for top selling device and number of years the device has been available on the market are based on Andromedical sales reports.

Pin It on Pinterest