Επιμηκυντές για τη διεύρυνση του πέους

Ειδική προσφορά για το καλοκαίρι του 2019

Andropenis-Extender
Περιεχόμενο του PRO

1 Androextender + 1 Androcomfort kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 4 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 4 Androtop-silicone + 6 Androring + Εγχειρίδιο οδηγιών

androextender

€ 99. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 50 σε κιτ

andropenis gold penis extender
Περιεχόμενο του GOLD

1 Andropenis Gold + 1 Androcomfort kit = 1 Προεκτάσεις πέους από 24Κ χρυσό + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + Εγχειρίδιο οδηγιών

andro-penis extender

€ 125. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 100 σε κιτ

andropenis gold premium set
Περιεχόμενο του GOLD PREMIUM

1 Andropenis Gold + 1 Androcomfort kit + 1 Androrods kit = 1 Προεκτάσεις πέους από 24Κ χρυσό + 31 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + 1 Androruler + 1 Androbag + 1 eBook της Σεξουαλικής Υγείας + Εγχειρίδιο οδηγιών

andro-penis gold premium

€ 149. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 150 σε κιτ

Κλινικά δοκιμασμένο

~

Ασφαλή και μόνιμα αποτελέσματα

χρόνια στην Ουρολογία

1 εκατομμύριο χρήστες

Επιμεκυντές για την νόσο του Peyronie και για τη μικροπενία

Ειδική προσφορά για το καλοκαίρι του 2019

andropenis gold penis extender
Περιεχόμενο του GOLD

1 Andropeyronie + 1 Androcomfort kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 1 ANDROSUPPORT (για τη νόσο του Peyronie) + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + Εγχειρίδιο οδηγιών. Σημείωση: Το Andropeyronie διορθώνει όλους τους τύπους καμπυλότητας του πέους.

andro-penis extender

€ 125. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 100 σε κιτ

andropenis gold penis extender
Περιεχόμενο του PEYRONIE PREMIUM

1 Andropeyronie + 1 Androcomfort kit + 1 Androrods kit = 1 Προεκτάσεις πέους + 1 ANDROSUPPORT (για τη νόσο του Peyronie) + 31 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + 1 Androruler + 1 Androbag + 1 eBook της Σεξουαλικής Υγείας + Εγχειρίδιο οδηγιών. Σημείωση: Το Andropeyronie διορθώνει όλους τους τύπους καμπυλότητας του πέους.

andro-penis extender

€ 149. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 150 σε κιτ

andropenis mini penis extender
Περιεχόμενο του MINI

1 Andropenis Mini + 1 Androcomfort kit = 1 Προεκτάσεις πέους Mini + 1 ANDROSUPPORT (για μικροπενία) + 20 Androrod + 6 Androcomfort + 6 Androsilicone + 6 Androtop-comfort + 6 Androtop-silicone + 6 Androring + Εγχειρίδιο οδηγιών. Σημείωση: Το Andropenis Mini διορθώνει το μικροπένιο, αλλά απαιτείται ελάχιστο μήκος πέους 5 cm για να το χρησιμοποιήσετε.

andro-penis mini

€ 149. Δωρεάν αποστολή

Εξοικονομήστε € 150 σε κιτ

w

Ιατρική υποστήριξη

Άνετη τεχνολογία

Χωρίς παρενέργειες

Γρήγορα αποτελέσματα

Σετ ανταλλακτικών

Androcomfort Kit replacement

Androcomfort Kit

androrods kit replacement

Androrods Kit

Andro-replacement Extender

Andropieces Extender

Andro-replacement Gold

Andropieces Gold

Ασφαλής πληρωμή

2 μήνες εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Διακριτική και γρήγορη αποστολή

Αποθήκες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Pin It on Pinterest