Androsurgery

 199

Zkuste omezit zmenšení po operaci

Androsurgery (Andropeyronie Surgery Edition) is a je přístroj na lékařský předpis pro zamezení zkrácení penisu během urologických pooperačních procesů vzhledem k zatahování penisu kvůli vytvoření jizev (JSM=PDF).

SKU: 2797 Category:

Description

Celou řadu našich zdravotnických přístrojů pro podporu penisu azvětšení penisu je nutno používat, v ochablém stavu penisu. V závislosti na modelu lze tyto přístroje používat 4 až 9 hodin denně, s přestávkou, pokud je potřeba. Každý z modelů využívá tahový princip, avšak každý jiným způsobem.

V případě Androsurgery (Andropeyronieho pooperační verze) postačuje jemnější jednosměrná tahová sila k prevenci zkrácení penisu po chirurgickém zákroku. (JSM=PDF)

You may also like…