NÁKUPNÍ PODMÍNKY

ROZSAH POUŽITÍ
Dnes zásadní problémy s prodejem ovládají pouze akvizice věcí vyrobených přímo z Andromedical S.L., prostřednictvím telefonní služby, pracovišť nebo webových stránek Andromedical S.L. Není možné deklarovat jakýkoli druh druhu druhu nákupu uskutečněný prostřednictvím jakéhokoli druhu jiné jiné sítě nebo jiného poskytovatele.

CENA
Sazba bude určitě ta, která s největší pravděpodobností bude mít jakýkoli druh typu typu min v čase uvolněný na ekvivalentní webové stránce generované Andromedical S.L. pro každý národ. Pokud bude vynikající, cena bude zcela zahrnovat daňovou povinnost.
Náklady na všechny produkty nespočívají v žádném druhu jakéhokoli druhu oddanosti nebo mýtného za daňovou povinnost, které by mohly být uloženy zákony osobního národa. Jakýkoli druh přidaných výdajů tohoto druhu musí být uhrazen kupujícím bodů.

PODMÍNKY PLATBY
Věci jsou dodávány, když 100% vypořádání získá Andromedical, S.L.
Vypořádání vypadá autorizovaně pro všechny produkty a navíc na všech místech jsou bankovní karty, debetní karty, bankovní převody a navíc Paypal.

ČAS A PODMÍNKY DODÁNÍ
Doba oběhu při vylepšení dopravního podniku, která se využila, se bude určitě lišit, pokud jde o poslední oblast.
USA, Evropa a Japonsko, ~ 4-9 dní
Asia-Pacific & Americas, ~ 10-20 dní
V době dodání musí být podepsán odpovídající dokument, který potvrdí přijetí a přijetí dodávky.
Pokud se zjistí poškození vnějšího druhu jakéhokoli druhu, musí to být náležitě vysvětleno v poznámce o oběhu a navíc musí zákazník informovat Andromedical S.L. do následujících 2 týdnů po dni oběhu.

ZÁRUKY
Výrobky, které Andromedical S.L. obchody se drží záruk:

Záruka na produkt:
Výrobky Andromedical jsou vyráběny podle nejpřísnějších standardů kvality ve zdravotnictví, což nám umožňuje nabízet jednoletou záruku na výrobky a záruku na výrobky 2 roky v zemích Evropské unie v souladu s platnými právními předpisy. Toto období začíná dnem, kdy klient obdrží produkt.
Záruka na výrobky bude jednoduše platit, pokud má zákazník počáteční fakturaci / prodejní fakturaci (upřesňující den pořízení a číslo potvrzení), samotnou položku (bez ohledu na součásti, které nejsou určeny pro vícenásobné použití), a také první věcné obaly produktu.
Záruka výrobce neplatí ve vztahu k jakémukoli druhu výrobků, které byly opraveny nebo transformovány lidmi kromě těch akreditovaných zástupců zástupce nebo které skutečně prošly zneužitím, zanedbáním nebo incidentem kupujícího.
Obdobně zůstávají kromě toho výslovně vyloučeny z materiálu, který byl získán, a v důsledku toho ze záruky na služby, body požadované pro použití pro zákazníky, jejichž fyzické problémy jsou větší než běžné, nebo že okamžik použití dělá z nich klienta poptávku. Tyto obsažené komponenty požadované pro tyto jednotlivce vyžadují, aby byl spravován kupující, přičemž si zákazník myslí cenu dalších dílů.
Podle směrnice 93/42 / EHS, znepokojující lékařské pomůcky, spolu s podle ISO 13485: 2003 Kritérium vysoké kvality, musí klient poslat tuto záruku na služby, zcela likvidovanou spolu s podobně akreditovanou, na nalepení na poštovní zásilku adresa: Andromedical SL, 6 Granny Vía, čtvrtý, 28013 Madrid, Španělsko.

Záruka vrácení peněz:
Produkty Andromedical SL jsou vyráběny podle nejpřísnějších standardů kvality ve zdravotnickém sektoru, což umožňuje klientovi nabídnout 15denní lhůtu pro zrušení smlouvy, aby mu byly vráceny peníze za ně zaplacené, což je doba, po kterou musí být produkt vrácen Andromedical SL

POZNÁMKA: Jak je uvedeno v zásadách zdravotnických úřadů Evropské unie a Spojených států-Kanada, tento produkt NELZE být VRÁTEN z hygienických nebo zdravotních důvodů, pokud byla pečeť „Záruka“ zapečetěna.

Období zrušení začíná dnem, kdy koncový klient obdrží produkt, který chce vrátit, za předpokladu, že zařízení bylo zaplaceno v plné výši.
Tato záruka se bude vztahovat na produkty společnosti Andromedical S.L. a pouze při nákupu přímo od výrobce, Andromedical S.L., prostřednictvím telefonického centra pro klientské služby, v jejich kancelářích nebo prostřednictvím webových stránek, které jsou majetkem AndromedicalS.L.
Za účelem vrácení ceny zaplacené klientem, Andromedical S.L. požádá jej, aby zaslal hlavní sadu produktů zpět do svých ústředí (poštovní adresa: 6 Gran Vía, 4., 28013 Madrid, Španělsko), spolu s originálem faktury nebo potvrzení o prodeji (s uvedením data nákupu a sériového čísla) a originální balení. Po kontrole stavu produktu Andromedical přistoupí k vrácení částky zákazníkovi.
Náklady na dopravu a manipulaci se nevracejí. Také náklady na sběr ponese zákazník.
Nákupy uskutečňované prostřednictvím distributorů nebo prodejců třetích stran jsou z výše uvedené záruky výslovně vyloučeny.

INFORMOVANÝ SOUHLAS
S povolením v dnešní době prodejní potíže uznáváte, kromě přiznání rozpoznávání funkcí, druhů, kontraindikací, spolu s bezpečnostními opatřeními, která musíte přijmout, aby bylo možné produkt řádně používat.
Rozpoznáváte, přiznáváte a dodatečně uvádíte, že se budete držet ukazatelů, kromě viditelnosti zdravotních i wellness i zdravotních rizik, pokud nevyužijete věci zcela vyhovující každému kritériu.
Bude se domnívat, že jste skutečně uznali spolu s dnešními akreditovanými potížemi, které jste zcela pochopili o těchto plánech s informacemi, které jsou v nich obsaženy, od min, které zadáváte při získávání životně důležitých bodů. Kromě toho dáváte osvícené oprávnění k hrozbám zneužití získaného produktu.
Společnost Andromedical® zaregistrovala Andropenis®, Andropeyronie® a Androvacuum® jako zařízení třídy II v USA, které se má používat jako externí zařízení pro tuhost penisu určené k vytvoření nebo udržení dostatečné tuhosti penisu pro pohlavní styk.

PRODEJNÍ.
Jedná se o zcela omezené marketingově využívané body za proměnné veřejného zdraví. Andromedical je jedinou firmou, která má osvědčení o péči o důležité věci, které využívá.

ÚZEMÍ.
Pro jakoukoli záležitost versus Andromedical S.L. bude rozhodně rozhodnut Madridský soud (Španělsko, Evropská unie), v důsledku toho, že se vzdá prvků jakékoli jiné četné jurisdikce, která by ji mohla využít.

Pin It on Pinterest