curvature-4[1]
aphc_horizontal

Andropharma Curvature x4

$ 99,00

Tillskott för korrigering av peniskrökning

Ett tillskott av Andromedical utformat för dem som har problem med Peyronies sjukdom samt peniskrökning. (PubMed)

SKU: 2985

Product Description

4 lådor / 4 månader försörjning

(PubMed1), (PubMed2), (PubMed3)